กรอกที่อยู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงานของท่าน (ตัวอย่างเช่น: www.mict.go.th)คุณเชื่อมต่อด้วย IPv4 address